Ψηφιακή Ταχυδρομική Διεύθυνση

Αλλάζοντας διεύθυνση πρέπει να ενημερώσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, τράπεζες, δικαστήρια κλπ., καθώς φίλους και συνεργάτες.

Το πρόβλημα λύνεται με την Ψηφιακή Ταχυδρομική Διεύθυνση (DPA). Δημιουργούμε λογαριασμό, εισάγουμε τη διεύθυνση/εις μας και δηλώνουμε το DPA μας ως ταχυδρομική διεύθυνση μας. Αλλάζοντας διεύθυνση, ενημερώνουμε το DPA μας και την ίδια στιγμή ενημερώνονται όλες οι βάσεις δεδομένων.

Η ψηφιακή ταχυδρομική διεύθυνση DPA παραμένει αμετάβλητη εφόρου ζωής και είναι ένα διασυνοριακό επικοινωνιακό εργαλείο. Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται βάσει του Κανονισμού GDPR.